©  F. de Jong

GOUDEN TIPS VOOR EEN GOED GEWICHT


Gouden Tip 1: Eet om de twee à drie uur iets met koolhydraten.


Gouden Tip 2: Vertrouw op je eigen gevoel en inzicht.


Gouden Tip 3: Leer leven in het hier en nu.


Gouden Tip 4: Roep jezelf als het fout gaat terug met: ‘elk moment een nieuw moment’.


Gouden Tip 5: Koers op ‘het normale’.


Gouden Tip 6: Richt je aandacht liever op leren eten dan op niet-eten.


Gouden Tip 7: Vind een evenwicht tussen gezond, haalbaar en gewenst gewicht.


Gouden Tip 8: Zorg goed voor jezelf.


Gouden Tip 9: Wees mild naar jezelf.


Gouden Tip 10: Durf gezond te zijn.