© F. de Jong

GOUDEN TIPS VOOR EEN GOED GEWICHT

Dit formulier mag worden gebruikt en vermenigvuldigd voor zover er geen commercieel doel mee wordt gediend.

Dag:                                            Datum:

Tijd

Wat heb je gegeten en gedronken?

Was er sprake van ander risicovol gedrag?

Waar was je en met wie?

Wat waren je gedachten en gevoelens?REGISTRATIEFORMULIER OM ETEN EN (ANDER) RISICOVOL GEDRAG BIJ TE HOUDEN

Naar formulieren.