©  F. de Jong

GOUDEN TIPS VOOR EEN GOED GEWICHT

Tip 8


ZORG GOED VOOR JEZELF

In hoofdstuk 8 van het boek Gouden tips voor een goed gewicht komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Het onderscheid tussen ‘hoofd’ en ‘buik’

• De situatieanalyse (als gevorderde versie van de situatieoefening uit hoofdstuk 3)

• Twee casussen uit mijn praktijk als regressie- en reïncarnatietherapeute. (Eén van deze casussen is ook te vinden op mijn site www.zielswerk.nl)

Op weg naar volwassenheid leren mensen te luisteren naar wat hun hoofd hen vertelt. Het hoofd vertelt ‘hoe het hoort’ volgens normen van buitenaf. Daarmee leren mensen het af om te luisteren naar hun buik, de zetel van het gevoel.

Goed voor jezelf zorgen doe je door opnieuw te leren luisteren naar wat de buik je vertelt. Dan merk je wat je diepste behoeften zijn en hoef je je gevoelens niet meer ‘weg te eten’.

Een situatieanalyse maakt het mogelijk je eigen situatie kritisch te bezien.

8 Gouden tips

Bij dit hoofdstuk zit een meditatieoefening. Bij deze oefening zit geen formulier.